ΟΡΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ “MR COFFEE: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΦΕ”

1.Ο ενέργεια γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ που γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Θα διεξαχθεί από το δίκτυο καταστημάτων MR COFFEE και θα ολοκληρωθεί με την κλήρωση την Παρασκευή 1/10/2021 για την ανάδειξη του νικητή.

2. Στην ενέργεια μπορούν να πάρουν μέρος φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και σύμφωνα με το νόμο. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρίας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας «ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΥΟΣΜΟΥ Ε Ε», οι υπάλληλοι των καταστημάτων MR COFFEE που θα συμμετέχουν στην ενέργεια, καθώς και οι συγγενείς αυτών α’ και β΄ βαθμού και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Εάν οι νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγούν άλλοι νικητές από τους επιλαχόντες, που αναδείχθηκαν κατά σειρά προτεραιότητας από τις εκάστοτε κληρώσεις.

3. Η ενέργεια απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν και είναι άνω των 18 ετών. Με την αποδοχή των παρόντων όρων, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι άνω των 18 ετών και είναι δικαιοπρακτικά ικανός.

4. Κάθε υποψήφιος έχει την δυνατότητα να υποβάλει τις συμμετοχές του, ακολουθώντας σωστά τη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται στο πεδίο 5.

5. Έγκυροι συμμετέχοντες στην ενέργεια είναι όσοι:

Α) Από την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου και έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου όσοι επισκεφθούν τα καταστήματα MR COFFEE και παραγγείλουν καφέ (οποιοδήποτε καφέ με βάση τον espresso), θα παραλάβουν ένα κουπόνι από το ταμείο. Το κουπόνι θα προσφέρει δικαίωμα συμμετοχής στην ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1/10/2021 και θα αναδείξει 1 μεγάλο νικητή.

Β) Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του κουπονιού με την παραπάνω παροχή είναι η ενεργοποίηση του μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας και η εγγραφή του χρήστη http://www.mrcoffeestores.gr/coffeeday/ Κάθε κουπόνι φέρει ένα μοναδικό κωδικό. Ο καταναλωτής μπορεί να συμμετέχει καταχωρώντας τα στοιχεία του και το κωδικό του κουπονιού στην ηλεκτρονική φόρμα. Υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών στην ηλεκτρονική κλήρωση, αντίστοιχα με τον αριθμό των ροφημάτων που αγοράζονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου από τα καταστήματα MR COFFEE.

Οι συμμετέχοντες που έχουν ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία σωστά, θα μπορούν να διεκδικήσουν ως δώρo μέσω της ηλεκτρνικής κλήρωσης που θα πραγματοποηθεί την 1η Οκτωβρίου 2021, ένα κινητό τηλέφωνο Apple Iphone 12 mini 64GB 5G Smartphone

6. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής. Όλες οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν ως προς την εγκυρότητά τους από το τμήμα Marketing της εταιρίας «ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΥΟΣΜΟΥ Ε.Ε.», το οποίο και θα είναι το καθόλα αρμόδιο για την ανάδειξη του νικητή.

7.Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 στα γραφεία της «ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2, 56224 στον Εύοσμο και τα ονόματα θα ανακοινωθούν αυθημερόν στη σελίδα του MR COFFEE στο Facebook https://www.facebook.com/mr.coffeestores με αντίστοιχες αναρτήσεις καθώς και στις άλλες σελίδες που διατηρεί η αλυσίδα

8. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν δύναται να μεταβιβαστούν. Η αποδοχή τους θα πρέπει να γίνει έως και την 15η Οκτωβρίου 2021 ημερομηνία μετά το πέρας της οποίας, αν δεν εμφανιστεί / επικοινωνήσει ο τυχερός με την «EΣΤΙΑΣΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΕ» το δώρο θα παραδοθεί στους επιλαχόντες της κλήρωσης.

9. Η παράδοση του δώρου θα γίνει στο κατάστημα αγοράς του καφέ, ημέρα και ώρα που θα ορίσει η «ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΕ» σε συνεννόηση με τον νικητή.

10. Δια της συμμετοχής του στην ενέργεια κάθε συμμετέχων παρέχει την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη συναίνεση του για τη δημοσίευση του ονόματος του με κάθε πρόσφορο τρόπο, εφ’ όσον αναδειχθεί ο τυχερός της Κλήρωσης. Με τη συμμετοχή τους στην ενέργεια οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται ότι η εταιρία «ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΕ» έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να δημοσιεύσει ονόματα, χαρακτήρες, φωνές, φωτογραφίες ή βίντεο για λόγους προώθησης ή διαφήμισης. Με τη συμμετοχή στην ενέργεια οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η «ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΕ»» μπορεί, όπου επιτρέπεται από το νόμο, να δημοσιοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνονται από τους ίδιους και να τις μεταδώσει στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στον τύπο ή μέσω internet.

11. O κάθε νικητής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά στο κινητό που έχει καταχωρήσει στην φόρμα εγγραφής.

12. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της ενέργειας, ακόμα και σ' αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, β) λόγω κωλύματος του βάσει των οριζόμενων στον όρο 2 και 3 στα πλαίσια των παρόντων γ) σε περίπτωση, που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή μέχρι την 22η Οκτωβρίου 2021.

13. Το Δώρο είναι προσωπικό, ανεπίδεκτο μεταβίβασης και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο.

14. H «ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΕ»» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δώρο καθώς και τον αριθμό αυτών με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών ή κληρώσεων.

15. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της ενέργειας και της παράδοσης του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της «ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΕ»» παύει να υφίσταται. Ο όμιλος δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων που δεν αναφέρεται ρητώς στα πλαίσια του παρόντος.

16. H ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΕ» έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει την κλήρωση για σπουδαίο λόγο, ενημερώνοντας το κοινό με σχετική αναφορά στον δικτυακό τόπο www.mrcoffeestores.gr. Σε περίπτωση διακοπής του Προγράμματος, η υποχρέωση της εταιρίας περιορίζεται στην απλή ανακοίνωση της διακοπής του Προγράμματος, με σχετική δημοσίευση στις σελίδες της ή με όποιον άλλον πρόσφορο τρόπο. Με τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης το Πρόγραμμα θα διακόπτεται αυτοδικαίως και κανένας ενδιαφερόμενος δεν θα νομιμοποιείται να ζητήσει τη συνέχισή του ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση οποιασδήποτε φύσεως εξ αυτής της αιτίας.

17. Οι παρόντες όροι, κατά τη διάρκεια της ενέργειας, θα είναι αναρτημένοι στη σελίδα www.mrcoffeestores.gr

18. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανέντιμη, διαλυτική, προσβλητική, δυσφημιστική, βλαπτική, παρενοχλητική ή απειλητική συμπεριφορά. Οι διοργανωτές έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να ερμηνεύσουν και να επιλύσουν τέτοιου είδους συμπεριφορές βάσει των κανόνων, μη αποκλειομένου του δικαιώματος τους να αποφασίσουν την ακύρωση των συμμετεχόντων που επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά. Οι αποφάσεις των διοργανωτών σχετικά με τέτοιες διαφωνίες είναι δεσμευτικές και τελικές. Οποιαδήποτε σκόπιμη απόπειρα, συμμετέχοντα ή μη, να παρεμποδίσει τη διαδικασία ή την ομαλή έκβαση του διαγωνισμού με αθέμιτα μέσα θα επισύρει τις νόμιμες συνέπειες.

19. Η εταιρία «ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΕ»» διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να μεταβάλει την ημερομηνία και τους όρους της Κλήρωσης. Ομοίως η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς την ύπαρξη ειδικού λόγου, να προβεί αζημίως στην ματαίωση της Κλήρωσης.

20. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Στα πλαίσια της διοργάνωσης της ενέργειας, η Διοργανώτρια, ήτοι η κεφαλαιουχική εταιρεία υπό την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΕ» και με διακριτικό τίτλο «MR COFFEE» με έδρα τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ 801465859, με email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και τηλέφωνο επικοινωνίας : 2310 770888, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα, τυγχάνει η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων.

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και νομική βάση αυτής

Η υπεύθυνη επεξεργασίας διοργανώτρια συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής στοιχεία: α) το όνομα, β) το επώνυμο γ) την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), δ) τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ε) την εικόνα των νικητών, αποκλειστικά και μόνο για την διαφάνεια και τη διενέργεια του διαγωνισμού, για λόγους επικοινωνίας, για την αποστολή ενημερωτικών e-mails, για διαφημιστικούς σκοπούς στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διοργανώτρια επεξεργάζεται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για τους ανωτέρω σκοπούς, τα οποία οι ίδιοι παραχωρούν κατά την εγγραφή τους στο διαγωνισμό. Η εικόνα των νικητών θα παραχωρηθεί με τη λήψη φωτογραφίας κατά την παράδοση του δώρου. Ειδικότερα, για την εικόνα των νικητών, η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή στις ιστοσελίδες της, σε οποιοδήποτε έντυπό της ή/και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των Δώρων. Η επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων για τη συμμετοχή του υποκειμένου στον διαγωνισμό έχει ως νομική βάση τη συναίνεση του υποκειμένου του δεδομένου, ενώ η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς και την άμεση εμπορική προώθηση έχει ως νομική βάση το έννομο συμφέρον της εταιρίας.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί πρωταρχικής σημασίας για την υπεύθυνη επεξεργασίας διοργανώτρια. Για αυτόν τον λόγο, ο διαγωνισμός και η κλήρωση θα διεξαχθούν τηρώντας απόλυτα τις διατάξεις του ευρωπαϊκού κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του νόμου 4624/2019.

Συλλογή & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διοργανώτρια δεν επεξεργάζεται και δεν συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ίδιος ο συμμετέχων παρέχει τα προσωπικά του στοιχεία, με ρητή συγκατάθεση για τη συλλογή και την επεξεργασία αυτών για τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς. Η διοργανώτρια θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την διενέργεια της κλήρωσης, ήτοι τα προσωπικά του στοιχεία που θα καταχωρήσει ο ίδιος στην ειδική φόρμα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν επιπλέον για την αποστολή ενημερωτικών e-mails. Ειδικά, για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων -newsletters, εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων γνωστοποιήσει στη διοργανώτρια την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία, η διοργανώτρια δύναται να κάνει χρήση της διεύθυνσης και να αποστέλλει διαφημίσεις και ενημερωτικά e-mails για εμπορικούς σκοπούς.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Η διοργανώτρια μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, θα διατηρήσει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων για την αποστολή ενημερωτικών e/ mails. Η διάρκεια διατήρησης των προσωπικών δεδομένων θα είναι έως 10 έτη από την ημέρα που το φυσικό πρόσωπο παρείχε τα στοιχεία στη διοργανώτρια. Εφόσον προκύψει οποιαδήποτε αντιδικία με το φυσικό πρόσωπο η διοργανώτρια θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και καθ’ υπέρβαση του χρονικού διαστήματος των 20 ετών. Τα προσωπικά δεδομένα εικόνας των νικητών θα αναρτηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ θα διαγραφούν από τα αρχεία της υπεύθυνης επεξεργασίας. Η εικόνα των νικητών θα διατηρηθεί αναρτημένη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτο

Η υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διοργανώτρια διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται ρητά στο νόμο. Δεν μεταβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε Τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό και ούτε υπάρχει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όπως π.χ η κατάρτιση προφίλ. Η μόνη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων που θα διενεργηθεί είναι η διαβίβαση της εικόνας των νικητών, εφόσον το επιθυμούν, η οποία θα γίνει προς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με σκοπό την διαφάνεια της διαδικασίας.

Για την αποδοχή του δώρου απαιτείται η ρητή συναίνεση/ συγκατάθεση του νικητή να δημοσιευθεί το όνομά του και η φωτογραφία στους δικτυακούς τόπους www.mrcoffeestores.gr

Δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων με βάση τη συναίνεση και το έννομο συμφέρον Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα στην ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και δικαίωμα στην επεξεργασία αυτών. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, έχει ακόμα δικαίωμα να διορθώνει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα, εφόσον έχουνε καταχωρηθεί εσφαλμένα, να τα επικαιροποιεί και να τα συμπληρώνει. Έχει δικαίωμα, ακόμα να ζητά την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, ενώ για νομικούς φορολογικούς ή εμπορικούς λόγους υπάρχει η περίπτωση να διατηρούνται κάποια από αυτά από τη διοργανώτρια. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη λήψη κοινοποιήσεων άμεσης εμπορικής προώθησης ή ενημερωτικών e- mails. Ακόμα, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή, ενώ η επεξεργασία που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης διατηρεί τη νομιμότητά της, όταν η βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα στην φορητότητα αυτών, στην αντιγραφή ή την μεταφορά των δεδομένων από την βάση των δεδομένων της διοργανώτριας σε άλλη. Αυτό αφορά τα προσωπικά δεδομένα που έχει παράσχει το ίδιο το υποκείμενο με συγκατάθεση προς επεξεργασία και όχι όταν η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον. Τέλος, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν νομική βάση είναι η συγκατάθεση και όταν είναι το έννομο συμφέρον για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΓΚΠΔ. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων, το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τη διοργανώτρια στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-474472 και στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη λήψη ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων, θα πρέπει είτε να επικοινωνήσει απευθείας με τη διοργανώτρια είτε να κάνει διαγραφή στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα. Τα δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων μπορούν να περιοριστούν όταν προβλέπεται ο περιορισμός από το νόμο.

Δικαίωμα καταγγελίας

Εάν το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα του ίδιου είτε του παιδιού του οποίου έχει την κηδεμονία, μπορεί να απευθυνθεί στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να υποβάλει την καταγγελία του, η τελευταία εδρεύει στη λεωφόρο Κηφισίας 1-3, Αθήνα ΤΚ 11523, τηλ: 2106475600, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, αναγνωρίζει το δικαίωμα χρήσης του ονόματός του και της φωτογραφίας του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την «ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΕ», χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, παρέχει τη δυνατότητα στην «ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΕ» να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, διότι μπορεί να τεθεί ζήτημα αδιαφάνειας της διαδικασίας.

22. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.